Grondwerk

Werkzaamheden m.b.t het bouwrijp maken van de erfgrenzen voeren wij zelf niet uit. Wel werken wij nauw samen met een grondwerker die tegen schappelijke prijzen deze werkzaamheden voor u uitvoert. Denk bij deze werkzaamheden bijvoorbeeld aan het verwijderen van hagen en bestaande schuttingen.