Grondwerk

Voor een optimale bouw adviseren wij u om te zorgen voor een egale, puin- en wortelvrije ondergrond. Geheel vrij van bestaand struikgewas, bomen en eventuele funderingen/muurtjes.

Wanneer de grond wat nat is of niet stevig genoeg om op te kunnen bouwen adviseren wij u om hier geel bestratingzand neer te leggen. Dit tot +-30cm onder het maaiveld en een breedte van +- 30cm op de erfgrens.

Werkzaamheden m.b.t het slopen en afvoeren van bestaande, oude tuinafscheidingen voeren wij uit. Voor het verwijderen en afvoeren van coniferen (en ander struikgewas of bomen) schakelen wij een grondwerker in waar wij nauw mee samenwerken.